Vår vision

Tidningsidé

Tidningen Motorbranschen vänder sig till MRF:s medlemmar, alla bilåterförsäljare och verkstäder samt andra som har anknytning till bilbranschen i framför allt Sverige.

Som facktidning ska Motorbranschen dels tillgodose och överträffa läsarnas behov av branschinformation, -nyheter och -förändringar, dels produceras så att den appellerar annonsörerna och hjälper dem att nå ut på bästa sätt.

Tidningen trycks i papper som distribueras till MRF-medlemmar och prenumeranter. Årligen ska minst 9 utgåvor, 72 sidor per nummer, varav 47 redaktionella sidor produceras.

Tidningsmakandet ska ske i dialog med läsarna. Dörrarna hålls öppna för en utvidgning mot webbaserade plattformar, events och andra dialogformer med medlemmarna/läsarna.

Värdegrund/identitet

Våra kärnvärden är:

 • √ Kvalitet.
 • √ Trovärdighet.
 • √ Opartiskhet gentemot lobbyister, kommersiella och sär-intressen.
 • √ Kritiskt granskande.
 • √ Frimodighet.

Vision

Motorbranschen ska vara den ledande branschtidningen i sin sfär, befinna sig i toppskiktet bland svenska facktidningar och utvecklas i synergi med bilbranschen och medievärlden.

Upplagan och annonsflödet ska öka. Målsättningen är att nå ut till fler, synas bättre och förstärka interaktionen med läsarna.

En utvidgning ska ske successivt mot webbaserade plattformar, events och andra dialogformer med läsarna.

Tidningens innehåll, form och tilltal ska fortlöpande utvecklas.

Mission

Innehållet ska:

 • √ Produceras med kvalitetsjournalistik och professionella medarbetare.
 • √ Ha en spridning mellan bilhandel och verkstad, personbilar och lastbilar, stora och små företag samt geografiskt.
 • √ Attrahera och engagera såväl befintliga som morgondagens läsare.
 • √ Kännas målgruppsanpassat, igenkännande och berörande för läsarna.
 • √ Ofta vara unikt.
 • √ Stärka kärnläsarnas identitet/Vara attitydskapande och socialt sammansvetsande/Skapa livsluft för läsarna.
 • √ Visa dynamiken och kraften hos kärnläsarna.
 • √ Stötta utveckling hos kärnläsarna och deras företag/Ha en coachande roll.
 • √ Begripliggöra sammanhang och ge kunskap så att läsarna självständigt kan
 • orientera sig och fatta beslut.
 • √ Tillgodose läsarnas behov av aktuell omvärldsinformation och trender.
 • √ Ge mervärden i form av nya insikter och vidgade perspektiv.
 • √ Medverka till att bilbranschen blir en bättre bransch att verka i.
 • √ Ta ställning för läsarna och driva opinion.
 • √ Utmana, uppdatera, upplysa och upplyfta läsarna.
 • √ Visa det ouppnåeliga.
 • √ Ge plats åt branschröster.
 • √ Ge ”branschskvaller”.
 • √ Vara med i tiden.
 • √ Enstaka gånger blicka bakåt historiskt.
 • √ Kryddas med humor och salt.

Det ska uppnås genom:

 • √ Fortlöpande övergripande utgivningsplaner över teman och innehåll.
 • √ Kvalitativ och spänstig journalistik, formgivning och bildjournalistik samt noggrann redigering, faktakontroll och korrekturläsning.
 • √ Kontinuerlig kontroll av målgrupp och egenart.
 • √ Nyheter/Fakta.
 • √ Fördjupning och analyser.
 • √ Arbetsplatsreportage.
 • √ Rapportering från mässor och event.
 • √ Adekvat utlandsbevakning.
 • √ Idéreportage med konkreta tips.
 • √ Möten med människor.
 • √ Krönikor/Debattartiklar.
 • √ Kåserier och underhållande artiklar.

”Där vision saknas, där förgår människan”