Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Kan GA säga upp på ett år?

Fråga:

Jag har fått ett nytt avtal från en tillverkare och blir konfunderad då där står att importören har en generell uppsägningstid på 12 månader. Finns det inte en EU-regel där återförsäljarna alltid har en generell uppsägningstid på 24 månader?
PP

Svar:

För europeiska tillverkare finns den centrala överens­kommelsen mellan Acea (tillverkarna) och Cecra (återförsäljarna) om 24 månader som generell uppsägningstid, vilken baseras på vägledande beslut från EU-kommissionen). Det finns dock ett undantag om tillverkaren/generalagenten omorganiserar återförsäljarnätet.

När det gäller asiatiska tillverkare (som inte är med i Acea), tillämpar vissa 12 månaders generell uppsägningstid.

David Norrbohm

Läs fler juridikfrågor: Förmedlingsaffärer medför många risker 

Fler frågor: Långmilare som vibrerar

Tillbaka