Ny visselblåsarlag snart här

Från och med den 17 december träder den nya visselblåsarlagen i kraft, vilket berör arbetsgivare med minst 50 anställda.

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft för två år sedan. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv, som ålägger EU:s medlemsstater att lagstifta om skydd för visselblåsare, alltså arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Arbetsgivare som har minst 50 anställda ska senast den 17 december 2023 inrätta särskilda interna kanaler för rapportering av missförhållanden. Alla arbetstagare, oavsett anställningsform eller arbetstidsmått, medräknas.

Kanalen innebär att det ska finnas tydliga rutiner för hur rapporter om missförhållanden ska hanteras. Arbetsgivare får bestämma den närmare utformningen, men personen som rapporterar ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Personen ska själv kunna välja om hen vill rapportera skriftligt eller muntligt.

Arbetsgivare ska enligt lagen skriftligen beskriva vilka kanaler som finns, hur rapporter tas emot samt hur utredning och återkoppling går till.

Lagen gäller rapportering om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. Med missförhållanden avses brottsligt handlande eller att lagar och föreskrifter inte följs. Det kan gälla missförhållanden som beror på handlande eller underlåtenhet, oavsett om de görs med flit eller av oaktsamhet. Även rena olyckshändelser omfattas av lagen.

Arbetsgivare får inte hindra eller försöka hindra en person från att rapportera missförhållanden.

Om du har frågor om rapporteringskanaler enligt visselblåsarlagen kan du kontakta Transportföretagens telefonjour på tel 08-762 71 71 eller mejla jour@transportforetagen.se. 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *