Hur påverkar den gröna omställningen jobben?

Nya industrier växer fram och skapar nya tjänster, samtidigt som traditionella industrier förlorar. En sådan förändring pågår alltid successivt i ett samhälle men med den gröna omställningen har politiska incitament och miljökrav påskyndat processen.

Text Maria Eriksson

Tomas Berglund, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, har fått 24 miljoner kronor av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att under sex år studera hur den gröna omställningen påverkar jobben, samhället och miljön.

– Västra Götaland är inne i en produktiv fas, där de två stora företagen – Volvo Cars (personbilar) och Volvo lastvagnar (lastbilar) ställer om till elektriska fordon. I stället för att forska på händelser i historien får vi nu studera den gröna omställningen i realtid, säger Tomas Berglund.

Om sex år ska Volvo Cars enbart producera elektriska fordon. Till 2040 ska hälften av Volvos lastbilar vara elektriska och andra hälften fossilfria.

Projektet är indelat i fyra delprojekt. I den första delen ska Volvo-företagen studeras kring vilka strategier som finns för grön omställning.

– Det kan handla om hur de ser på affärsidéer, hur de kommer att tjäna pengar, vad som händer med underleverantörer och leveranskedjor, vilka produktionsmetoder som ska användas och om det finns nya sätt att producera på som ersätter den traditionella ”linan”, säger Tomas Berglund.

Det andra projektet handlar om vilka typer av kompetenser som växer fram, något som bland annat ska undersökas genom att man analyserar platsannonser.

– Vi vill se vilken typ av kompetenser som eftersöks och få en bild av vilka jobb som växer fram, säger Tomas Berglund.

Det tredje projektet handlar om att studera aktörer runt fordonsindustrin i Västra Götalandsregionen, kommuner och kommunförbund och samarbetsorganisationer.

– Vi ska se vilka sorts allianser som växer fram kring omställningen. Det offentliga är ju beroende av vad som händer inom företagen och deras investeringsbeslut. Det gäller att det offentliga hänger på och stödjer utvecklingen, säger Tomas Berglund.

Det sista delprojektet är att mer sociologiskt se vad som händer med invånarna i Västra Götalands 49 kommuner. Eller lite krasst – att hitta vinnare och förlorare i den gröna omställningen.

– Göteborg och Mariestad är redan nu vinnare med tanke på de batterifabriker som är knutna till orterna. Mariestad är med sina 24 000 invånare och batterifabriken för tung trafik en satsning som kommer att kräva mobilisering. Det är kul men också utmanande, att få fram folk som är beredda att flytta dit och ta jobben och kanske konkurrera med offentlig sektor med mer välbetalda jobb inom industrin, säger Tomas Berglund.

Det är en liknande utveckling som i Skellefteå som just nu ser stor inflyttning. Att få vård, omsorg och skola att hänga med.

– Jag kan tänka mig att vi kommer att se att vissa jobb försvinner i underleverantörsleden, exempelvis inom komponentproduktion som är inriktad mot fossilmotorer, säger han.

Grön omställning är intressant. Å ena sidan är det positivt att få fram elektriska fordon för att minska växthusgaserna, å andra sidan har även investeringar ett pris.

– Exempelvis innebar batterifabrikerna i Göteborg och Mariestad att rödlistade grodor och salamandrar förflyttades innan man kunde bygga. Omställningen kan också få sociala konsekvenser, exempelvis när en industri läggs ned och invånare förlorar sina jobb. Diskussionen kring rättvis omställning behövs, säger Tomas Berglund.

Än så länge har projektet bara dragit i gång och man har tagit fram en enkät som ska skickas ut till kommunerna för att ta reda på deras förväntningar och framtidsbilden av hur de kommer påverkas av omställningen. Projektet ska redovisas om sex år och är ett samarbete mellan Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, Handelshögskolan i Göteborg, Skövde Högskola och Högskolan Väst i Trollhättan.

– Vi har inga färdiga teorier som ska testas med hypoteser. Det blir forskning i stor skala, säger Tomas Berglund.

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *