Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Elbil & verkstad

Henrik Idermark

Henrik Idermark är ansvarig för elbilsbranschen och verkstadsbranschen på MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Henrik Idermark - expertsvar

Vem har ansvar?

Fråga:

Vi har precis börjat se över organisationen och funderar kring vem som ansvarar för exempelvis utbildning och säkerhetsrutiner vad gäller elfordon. Vad behöver vi för ansvarig person och vad ska hon eller han ansvara för på verkstaden när vi börjar laga elfordon? Jag har letat men hittar inget konkret kring detta.

Nina, Halmstad

 

 

Svar:

Branschstandarden reder ut ansvaret

Tack för viktiga och bra frågor! Ofta pratar man om ansvar för själva fordonet men det är även viktigt att någon ansvarar för det övergripande säkerhetsarbetet. I branschstandarden för hantering av elfordon finns en funktion som heter ”säkerhetsansvarig elfordon” som handlar om just detta ansvar.

I branschstandarden kan följande utläsas:

”Säkerhetsansvarig elfordon ansvarar för införandet av korrekta arbetsinstruktioner och arbetsprocesser, planera och säkerställa att riskanalyser genomförs, säkerställa att all personal som riskerar att utsättas för elektrisk fara erhåller lämplig utbildning för att på ett säkert sätt kunna undvika elektrisk skada, säkerställa att alla tekniker som utför högvoltsarbete har lämplig utbildning för det arbete som skall utföras, säkerställa tillgång till lämpliga verktyg och skyddsutrustning och att dessa hålles i gott skick, åtgärda att arbetsmoment, arbetsrutiner, kontroller och uppföljning uppdateras vid behov, exempelvis vid rapporterad elektrisk riskkälla eller tillbud och slutligen ansvara för att regler, arbetsrutiner och andra säkerhetsföreskrifter för hantering av elfordon efterlevs.”

Värt att tänka på är att branschstandarden delar upp arbete med så kallad ”allmän hantering” och ”högvoltsarbete” och ansvarsrollen behövs endast om ni har högvoltsarbeten på verkstaden.

Tillbaka