Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Elbil & verkstad

Henrik Idermark

Henrik Idermark är ansvarig för elbilsbranschen och verkstadsbranschen på MRF.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Henrik Idermark - expertsvar

Tillbaka i ARN, vad gäller?

Fråga:

Vi hade ett ärende i ARN hösten 2020 på en Peugeot som enligt ägaren inte fungerade som det var tänkt. Kunden hade då en massa synpunkter på bilen han hade köpt av oss i början av året. Vi åtgärdade en del av det han klagade på, bland annat fixade vi till några smårepor och uppdaterade navigatorn som inte visade rätt vägar. Trots detta anmälde han oss för en massa egendomliga, i hans tycke, garantiegenskaper. Det blev prövning i nämnden med avslag på samtliga punkter han hade klagat på. Skönt tyckte vi och gick vidare med vår bilaffär. I slutet av januari i år fick vi ett mejl från ARN om samma bil, anmälaren var fortfarande samma man som anmälde oss hösten 2020. Denna gång har ARN skickat en begäran om yttring på allt han hade skickat in. Det var en salig blandning av diverse anmärkningar. Bland annat har han skickat in tre filmer som skulle bevisa att främre parkeringssensorerna inte fungerar, där han samtidigt begär att vi ska stå för de skador på bilens frontstöt som uppkommit i samband med att han inte hunnit stanna, eftersom han körde in i staket och räcken på grund av att bilen inte varnade innan. Dessa ljudfiler kunde vi inte öppna med de vanliga verktygen vi har i våra datorer, hur gör man då? Vidare har vi fått ett flertal påståenden med fel som han anser har funnits från början och skulle betraktas som ursprungliga. Vad är det som gäller, kan en konsument skicka en massa fel till ARN på samma bil där alla anmärkningar är prövade och utfallet resulterade i avslag på samtliga?

Curre, Peugeothandlare i södra Sverige

 

 

Svar:

Svara med fakta

Det är mycket ovanligt med omprövning som det heter, i nio fall av tio blir det ingen prövning. Antingen har de fattat ett felaktigt beslut eller så har det skett ett klart förbiseende, eller att det har kommit in ny information som varken anmälare eller motpart har fått ta del av i första prövningen. Som jag fattar det har nämnden godkänt en omprövning för att tidigare avgörande är uppenbart felaktigt, på grund av ett misstag från ARN. Om det nu är så är mitt råd att svara med fakta om bilens kondition vid leveranstillfället, bevisligen fanns inte felen då eftersom många varningslampor skulle lyst vid det tillfället. Även om den omvända bevisföringen (säljaren ska bevisa att eventuella fel inte är köprättsliga) i Konsumentköplagen nu är förlängd till 24 månader, gäller inte det i ditt fall eftersom bilen är såld långt innan. I köparens fall är det han som ska bevisa att felen fanns från början av 2020, när han köpte bilen av dig. Gällande ljudfilen får du be dem skicka en fil som går att öppna på en vanlig fungerande dator, får du inte det måste de ta hänsyn till att du inte kan gå i svaromål på grund av just det.

Tillbaka