Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Lack, plast & skador

Jan Olvenmo

Jan Olvenmo är ansvarig för plast-, lack- och skadefrågor på MRF. Han har mer än 30 års branscherfarenhet.

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Hur gör man med kunder som vill få med gamla skador?"

Jan Olvenmo - expertsvar

Missnöjd med kulören

Fråga:

Vi har gjort en skadereparation på en bil och lackerat nästan hela vänster sida. När kunden hämtade ut bilen var han inte nöjd med kulören på lackeringsjobbet. Vi tog in bilen igen och lackade om det vi gjort tidigare. Det är ingen kulör vi har haft problem med tidigare och vi tycker att skillnaden beror på att det är ny och gammal yta. Vi har verkligen varit noga med att det skulle bli bra, vi har låtit flera olika personer titta på lackeringsjobbet och godkänna det innan vi monterade ihop bilen och levererade den till kunden. Kunden hämtade ut bilen och sade inget om att han inte var nöjd. Nu har han kommit tillbaka efter nästan ett halvår och säger att han fortfarande inte är nöjd med kulören. Vi kan inte se att vi har en kulöravvikelse och har förstått att kunden är väldigt petig. Hur hanterar vi det här?

Lackar-Nisse 

Svar:

Att bedöma kulör är inte lätt, två olika personer kan ha helt olika bedömning. Det är otroligt svårt att få en kulör att stämma till hundra procent och därför är det tillåtet enligt lackeringsnormen att ha viss kulöravvikelse. Jag tror ni måste förklara detta för kunden. Sedan är det som du säger att det kan bli avvikelse mellan ny och gammal lack, som inte beror på kulören utan på att det är ny och gammal yta, vilket visar sig i vissa vinklar. 

Mellan plaststötfångare och karossdetaljer är det inte heller ovanligt att kulören avviker redan när bilen är ny men det är inget kunden tittar på då. Ett sätt är att be en oberoende person eller annan lackverkstad göra en bedömning av kulörskillnaden och om de kommer fram till samma slutsats som ni gjort får kunden antingen acceptera det eller gå vidare med ärendet till ARN, så att deras nämnd får avgöra frågan. 

Jan Olvenmo

Tillbaka