Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Kan vi tacka nej?

Fråga:

Vi har en kund som befinner sig i Polen och som insisterar på att vi ska sälja en specifik bil till honom som vi har i lager. Vi vill inte sälja bilen på export utan på den lokala marknaden. Är vi skyldiga att genomföra exportaffären eller kan vi välja att tacka nej?

Patrik

 

 

Svar:

Ni är fria att neka kunder

Ni behöver inte sälja den på export. Man har som enskild bilhandlare rätt att neka enstaka kund (det råder ingen sk kontraheringsplikt inom svensk avtalsrätt). Eftersom utbudet är stort av bilar och ni dessutom inte har en dominerande ställning, anses det inte heller utgöra ett konkurrenshinder.

Tillbaka