Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Förseningsavgifter

Fråga:

Vi har en kund som har som beställt en ny elbil som blivit försenad. Vi hade initialt beräknat att bilen skulle kunna levereras i december förra året, men det blev tyvärr inte så. Förseningen innebar också att bilen levereras efter 31 december 2022, vilket gör att klimatbonusen blir 20 000 kr lägre.

Vi har erbjudit kunden att kostnadsfritt hoppa av affären. Kunden vill dock fullfölja köpet, men vill ha ersättning för skillnaden på 20 000 kr. Vad har egentligen kunden rätt till?

Elbilshandlare

 

 

 

 

Svar:

P 10 i MRF:s leveransvillkor hänvisar till konsumentens rätt till skadestånd enligt 6 kap 1 § konsumentköplagen. Där framgår att konsumenten inte har rätt till skadestånd om säljaren visar att dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll
1. som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och
2. vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om dröjsmålet eller felet beror på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som näringsidkaren har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet eller felet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i ett tidigare säljled (i det här fallet importören eller generalagenten).

Eftersom de leveransförseningar vi nu har på bilmarknaden beror på mycket osäkra och försenade leveranser av bilkomponenter (t ex halvledare och kabelhärvor) som i sin tur orsakats av oförutsägbara följder på grund av till exempel pandemin och kriget i Ukraina, föreligger ingen skadeståndsskyldighet Vid en väsentlig leveransförsening, även om det ligger utanför säljaren och importörens kontroll, kan däremot en kund ha rätt att kostnadsfritt häva ett köp.

 

David Norrbohm

 

Tillbaka