Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Häva privatleasing?

Fråga:

Vi har en kund som tecknade avtal på en privatleasing av en elbil för ett år sedan. Nu när bilen kommer och vi ska göra den klar för leverans vill han inte ha den. Det har blivit för dyrt hävdar han.

Vi angav tio månaders preliminär leveranstid när vi tecknade avtalet och redan i somras meddelade vi kunden att den skulle försenas en månad vilket han godtog genom bekräftelse via mejl.

Vi kontaktade honom igen för ca åtta veckor sedan och meddelade att den skulle försenas ytterligare en månad varvid han knorrade men skrev ”jag har väl inget alternativ annat än att acceptera detta”, vilket vi ändå tolkar som ett motvilligt accepterande och vi satte en leveransdag som vi kommer att hålla.

Nu vill han alltså inte hämta bilen utan hävdar att han har rätt att häva avtalet då bilen försenats.

Vad har vi för rätt här?

 

Staffan

 

 

 

 

Svar:

Viktigt med rätt blankett

Det är bra, ni har varit tydliga med leveransen och jag tolkar det ändå som att han accepterat den sista förseningen, det kan han inte använda som argument nu.

Däremot kan det finnas flera osäkerhetsfaktorer som du inte klargör. Hur är bilen beställd, dvs hur är avtalet tecknat? Tyvärr ser vi ofta att våra bilförsäljningen använder fel typ av blanketter vid beställning av privatleasing vilket påverkar vilken rätt ni har. Ni ska använda MRF:s blankett ”Bilbeställning Privatleasing” eller liknande. Allt för ofta ser vi tyvärr att ”Köpekontrakt” används, vilket blir vanskligt rent juridiskt ty kunden köper ingenting, han beställer något som finansbolaget sedan köper åt honom. Vilka rättigheter ni då kan hävda blir en osäkerhetsfaktor eftersom ni stödjer ert krav på ett köp som inte genomförs men som kunden aldrig skulle ha gjort. Än värre är om ni bara har en signerad offert som vi såg i något ärende tidigare, där inga villkor fanns bifogade, för man kan inte hävda villkor som kunden inte erhållit/uppmärksammats på.

Har ni gjort rätt och använt Beställningsblankett Privatleasing finns det villkor under punkt 6 som stipulerar vad kunden får betala för sin avbeställning. Det förutsätter dock att avtalet inte ingåtts på distans på ett sådant sätt att Distansavtalslagen (DAL) blir aktuell.

Är DAL inte aktuell kan ersättningen vara allt från 3 000 kr till 15 procent av bilens pris baserat på faktorer som anges i villkoren. Detta förutsätter som nämnts ovan att kunden fått dessa villkor. Används andra än MRF:s villkor måste ni själva utifrån dem avgöra vad som kan bli aktuellt.

 

 

 

Tillbaka