Annonsera

Annonsera!

Med en annons i Motorbranschen når du beslutsfattarna inom den svenska bilhandeln och bilverkstäderna. Våra läsare är mycket trogna; 70 procent har läst tidningen åtta år eller mer, 90 procent sparar tidningen, nio av tio läsare bedömer artiklarna intressanta, framför allt anses tidningen vara nyttig och trovärdig. Vi har en upplaga på 6 000 ex.

Vi bevakar en bransch under expansiv utveckling, nya entreprenörsföretag och produkter samt vad som sker i omvärlden. Vi publicerar snabba nyheter från hela världen dagligen på våra digitala plattformar som besökarna når dygnet runt.

Tidningen är medlem i Sveriges Tidskrifter.

Kontakta oss för annonsering:
Josefine Blomquist – josefine@motorbranschen.se
070-164 67 59

Sandra Gertsson – sandra@motorbranschen.se
070-147 81 63

Annonspolicy Motorbranschen

 

Motorbranschen når Sveriges beslutsfattare inom person- och lastbilshandel, service- och skadeverkstäder – målgruppen med störst inflytande över företagets pengar och beslut.
• Koncernchefer •Vd:ar •Platschefer •Skadechefer •Försäljningschefer
• Verkstadschefer •Reservdelschefer •Marknadschefer •Ekonomichefer

 • Annonser

Annonspriser och tekniska upplysningar

Här hittar du all information du behöver om annonsering i tidningen Motorbranschen och på vår webb.

Annonsprislista 2023

Advertisement prices print 2023

Motorbranschens annonsvillkor

 

Motorbranschens utgivningsplan 2019

Motorbranschen utkommer nio gånger per år, varav tre är dubbelnummer.
Annonsmaterial lämnas senast den 20:e i månaden innan utgivning om inget annat har avtalats.

 • Nr
 • Utgivningsvecka
 • Materialdag
 • 1-2
 • 7
 • januari 20
 • 3
 • 11
 • februari 20
 • 4
 • 15
 • mars 20
 • 5
 • 19
 • april 20
 • 6-7
 • 24
 • maj 20
 • 8-9
 • 37
 • augusti 20
 • 10
 • 41
 • september 20
 • 11
 • 46
 • oktober 20
 • 12
 • 50
 • november 20